Sojka - monitorovací server

Cacti

Cacti shromažďuje grafy vytížení linek a routerů, případně statistiky serverů.

Přejít do Cacti »

SmokePing

SmokePing měří každou minutu odezvu (ping) na všechny přístupové body HKFree. Taktéž jednou za čas kontroluje klientská zařízení uložena v UserDB.

Přejít do SmokePingu »

WeWiMo

Udělátor z naší dílny, který zobrazuje sílu signálů klientů připojených na AP po celém sdružení. Jako zdroj si bere databázi routerů z Cacti. Dnes už je lehce obsolete, jeho funkci převzal script zaintegrovaný v UserDB.

Přejít do WeWiMa »

RouterBoard portál

Centrální místo všech pomůcek, návodů a statistik týkajících se Mikrotik RouterBoardů. Nabízí seznam všech běžících RouterOSů v HKFree, přístup k centrálnímu logování, centrálnímu zálohování...

Přejít do RB portálu »

OSPFVer

Užitečný program, který nám umožňuje kontrolovat aktuálnost routerů v síti. Zastaralé systémy mohou obsahovat chyby, proto je důležité udržovat aktuální verze! Pro staromilce je dostupná i původní verze OSPFVer 1.0.

Přejít do OSPFVer v2.0 »

CertMon

Webová služba, která periodicky kontroluje platnost certifikátů v celém HKFree. V případě nebezpečí projití certifikátu odešle mail správci. Nabízí jednoduché rozhraní s výpisem všech kontrolovaných serverů.

Přejít do CertMonu »

UPS Monitor

Skript, který každý den vyhledá všechny UPS v síti s povoleným přístupem a přidá je do monitoringu. V případě výpadku proudu zde je možné vidět, jak dlouho který bod ještě vydrží.

Přejít do UPS monitoru »

Ubiquiti Scanner

Scanner, který dokáže najít všechna zařízení od Ubiquiti v HKFree. Činí tak pomocí rozeslání packetu na port 10001 (Ubiquiti discovery protocol). Vyhodnocuje aktualitu firmware, dělá drobné statistiky.

Přejít do Ubiquiti Scanneru »

AutoPinger

Sofistikovaný script, který automaticky pingá všechny IP adresy HKFree. Pošle dvacet pingů každých pět minut, z výsledku vyhodnocuje medián a percentily.

Prostě moderní náhrada SmokePingu...