Sojka - monitorovací server

Cacti

Cacti shromažďuje grafy vytížení linek a routerů, případně statistiky serverů.

Přejít do Cacti »

SmokePing

SmokePing měří každou minutu odezvu (ping) na všechny přístupové body HKFree. Taktéž jednou za čas kontroluje klientská zařízení uložena v UserDB.

Přejít do SmokePingu »

WeWiMo

Udělátor z naší dílny, který zobrazuje sílu signálů klientů připojených na AP po celém sdružení. Jako zdroj si bere databázi routerů z Cacti. Dnes už je lehce obsolete, jeho funkci převzal script zaintegrovaný v UserDB.

Přejít do WeWiMa »

RB portál

Bohužel, RB portál (centrální shromaždiště informací o RouterOS zařízení) není dostupný mimo HKFree. Občas si taky musíme nechat něco pro sebe ;-)

Chcete-li brouzdat naší sítí, staňte se členem!

OSPFVer

Užitečný program, který nám umožňuje kontrolovat aktuálnost routerů v síti. Zastaralé systémy mohou obsahovat chyby, proto je důležité udržovat aktuální verze! Pro staromilce je dostupná i původní verze OSPFVer 1.0.

Přejít do OSPFVer v2.0 »

CertMon

Webová služba, která periodicky kontroluje platnost certifikátů v celém HKFree. V případě nebezpečí projití certifikátu odešle mail správci. Nabízí jednoduché rozhraní s výpisem všech kontrolovaných serverů.

Přejít do CertMonu »

UPS Monitor

Skript, který každý den vyhledá všechny UPS v síti s povoleným přístupem a přidá je do monitoringu. V případě výpadku proudu zde je možné vidět, jak dlouho který bod ještě vydrží.

Přejít do UPS monitoru »

AutoPinger

Sofistikovaný script, který automaticky pingá všechny IP adresy HKFree. Pošle dvacet pingů každých pět minut, z výsledku vyhodnocuje medián a percentily.

Prostě moderní náhrada SmokePingu...

Statistika uptime

Jednoduchý SNMP scanner, který každý dne v noci projde SNMP všech dostupných zařízení a sebere aktuální hodnoty uptime. Z těch poté vypočte základní statistiku (průměr, medián, histogram).

Přejít do Statistiky uptime »